Share

Investitor in postroj


Rašica, Ljubljana
- toplotna postaja


Rašica, Ljubljana
- klima naprave


Zupančičeva jama
- 4 x toplotna postaja


Perutnina, Ptuj (OV)
- čistilna naprava odpadnih vod


Helios,Domžale
- čistilna naprava odpadnih vod


Vesna, Maribor
- čistilna naprava odpadnih vod


Cinkarna Celje
- čistilna naprava alkalnih vod


UKC,Ljubljana
- toplotna postaja


ABK,Nova Gorica
- toplotna črpalka


IMP Avtomatika,Ljubljana
- toplotna postaj, klima naprave
- softwarska regulacija


TIM, Laško
- vodenje linije embalaže


TIM, Laško
- vodenje linije hidroizolacije


Gorenje Muta,"Livarna"
- livarska proga


IUV Vrhnika
- vodenje tehnologije čiščenja odpadnih voda z mikroproc.


KOTEKS TOBUS, Ljubljana
- vodenje tehnologije kemične priprave vode z mikroproc.


TUS,Tovarna olja, Zagreb
- vodenje tehnologije nevtralizacije voda z mikroproc.


TEKSTILNA Predilnica, Medvode
- rezanje konice el.energije


PINUS Rače
- vodenje procesa čiščenja dimnih plinov z mikroproc.


LEK, Ljubljana
- CNS, vodenje procesa klimatizacije


REKORD, Beograd
- rezanje konice el.energije


Cankarjev dom, Ljubljana
- CNS, klimatizacija 2 klima naprav


REVOZ, Novo mesto
- CNS za kotlarno


REVOZ, Novo mesto
- 2 x CNS za tovarno avtomobilov Clio, klima naprave,
- strojna energetika, elektronenergetske postaje,
- hidroenergetske naprave


Metalna, Maribor
- CNS, klima naprave, termoenergetske postaje,
- elektroenergetske postaje


Projekt P-202, IRAQ
- CNS, čistilne naprave odpadnih voda, vodovodni sistem


Biokemični laboratoriji, Puščino ( SSSR ) - 1986
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroenerg. postaje,
- termoenergetske postaje, klimatizacija, komunikacije,
- požarne naprave


Biokemični laboratoriji, Puščino ( SSSR ) - 1989
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroenerg. postaje,
- termoenergetske postaje, klimatizacija, komunikacije ,
- požarne naprave


Kovinarska, Krško
- tehnologija asfaltne baze


ŽG - II.faza,Ljubljana
- CNS, termoenegetske postaje, hidroenerg. postaje
- elektroenergetske postaje


HIT, Nova gorica, Park hotel
- CNS, klimatizacija, toplotna postaja, hladilna postaja
- priprava sanitarne vode


Ciper (Inženiring IMP)
- tehnologija čistilne naprave


Ploščad Borisa Kraigherja
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroenerg. postaje,
- termoenerg. postaje, telekomunikacije, požarne naprave


Kulturni dom Ivana Cankarja
- CNS, hladilne centrale, toplotne postaje, klima naprave
- komunikacije, požarne naprave


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2
- CNS, 10 klima naprav, toplotna postaja, hl. centrala
- elektroenergetske postaje, dvigala,
- kontrola dostopnih vrat, TP 4x1000 kVA, DG postaja, rezanje konice el.energije


Ljubljanska banka, Trg Republike 2
- CNS, klima naprava TELEFAXI, klima naprava SEFI
- števnica


Ljubljanska banka, Trg Republike 2
- CNS, hladilni postroj


Ljubljanska banka, ekspozitura Kamnik
- CNS, klima naprave-, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, ekspozitura Celje
- CNS, klima naprave, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, ekspozitura Kočevje
- CNS, klima naprave, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, ekspozitura Moste
- CNS, klima naprave, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, ekspozitura Vič-Brdo
- CNS, klima naprave, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, ekspozitura Kamnik (Duplica)
- CNS, klima naprave, toplotna postaja, hlad. postaja


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2
- CNS, 12 klima naprav, črpališče, prezračevanje prizidek


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2, prizidek
- CNS - dopolnitev
- frekvenčni krmilnik na klima naprav “Likvidatura”


Ljubljanska banka, Strunjan, Rekreacijsko učni center
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, kotlarna


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2, prizidek
- CNS - predelava na Windows verzijo
- frekvenčni krmilnik na klima naprav “Likvidatura”


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2, 11., 12., 13., 14. nadstr.
- CNS, 4 klima naprave, črpališče, prezračevanje,
- toplotna postaja, konvektorji


Ljubljanska banka, stolpnice, Trg Republike 2, trezor
- CNS, klima naprava


MAXIMARKET Ljubljana
- CNS, hladilni postroj, črpaliče, priprava vode
- frekvenčni krmilniki


KOMUNALNO PODJETJE,1994, Velenje , PE Energetika
- optične povezave PPT-Energetika


KOMUNALNO PODJETJE,1995, Velenje, PE Energetika
- optični link PPT-mikroproc.toplotne postaje


VODOVOD Ljubljana
- CNS-dispečerski center Kleče, mikroprocesorsko vodenje : vodarna Šentvid, vodarna Brest, vodarna Hrastje, vodarna Jarški Brod, vodohran Pržan, vodohran Rožnik, vodohran Debeli hrib, vodohran Šeperjev hrib, prečrpalnica Rudnik, UKV povezave, črpališče Lipoglav, črpališče Dolsko, črpališče Brdo, črpaliče Golo, vodohran Bokalce, vodohran Helena, črpališče Šmartno, vodarna Jarški Brod, vodohran Tabor, črpališče Rakitna


Bolnišnica Titovo Užice
- CNS, elektroenerg. postaje, klimatizacija, hladilne centrale
- toplotne postaje, komunikacije , požarne naprave


Bolnišnica, Izola
- CNS, elektroenergetske postaje, klimatizacija
- hidroenergetske postaje, termoenergetske postaje
- komunikacije , požarne naprave


Bolnišnica Aleksandrovsk, Rusija
- CNS, elektroenergetske postaje, hladilne centrale,
- toplotne postaje, klimatizacija, komunikacije,
- požarne naprave


Sanatorij NEBUG (SSSR) - 1990
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroenerg. postaje,
- termoenergetske postaje, klimatizacija, komunikacije,
- požarne naprave


KLINIČNI CENTER, Ljubljana, DTS, F1, I.nadstr.
- CNS, vodenje procesa, 3 diesel-generat.
- sinhronizac.,TP postaje, magnetna resonanca, požarne lopute
- medicinski plini, klima naprava DTS pritličje , F1 prizidek


KLINIČNI CENTER, Ljubljana, DTS, F1, pritl.
- CNS, elektroenerg. postaje, priprava sanitarne vode
- klimatizacija KN3, toplotna postaja, telekomunikacije
- požarne naprave, naprave magnetne resonance
- medicinski plini


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Pediatrična klinika
- energetika : TP , DG
- optični link


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Infekcijska klinika
- energetika : TP , DG
- optični link


KLINIČNI CENTER Ljubljana, TP Zaloška 2
- energetika : TP , DG
- optični link


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Poliklinika
- energetika : TP , DG
- optični link, klima naprava za Fizioterapijo


KLINIČNI CENTER Ljubljana
- klima naprava za sterilizacijo


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Lekarna
- CNS, optični link, klima naprava P2 in C1 za Lekarno


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Encimski laboratorij
- CNS, optični link, klima naprava


KLINIČNI CENTER Ljubljana
- CNS, optični link


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Hladilna centrala
- CNS, mehki zagoni črpalk


KLINIČNI CENTER, Ljubljana, Nova Nevrološka klinika
- CNS, klima naprave , hladilna centrala, kotlarna
- IKS sistem, optični link-


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Bolnišnica dr.Petra Držaja
- CNS, modemski link, medicinski plini


Bolnišnica Šempeter, Izotopni laboratorij
- vodenje klima naprave


Bolnišnica Šempeter, Ortopedija
- CNS, vodenje toplotne postaje, prezračevanje,
- hidroforna postaja


Medicinska fakulteta, 1985, Ljubljana
- CNS, elektroenerg.postaje, hidroforne postaje
- toplotne postaje, telekomunikacije, požarne naprave


Medicinska fakulteta, 1995, Ljubljana
- CNS, DG postaja, hladilna postaja, toplotna postaja
- čistilna naprava, požarne naprave, medicinske naprave


WORLD TRADE CENTER, Ljubljana
- CNS, klima naprave, toplotne postaje, hlad. centrale
- elektroenergetske postaje, hidroforne postaje


GARAŽNA HIŠA, Maribor
- CNS, klima naprave, prezračevanje, elektroenerg.
- postaje, črpališča

GARAŽNA HIŠA Metropol, Portorož
- CNS, klima naprave, prezračevanje, elektroenerg.
- postaje, črpališča, el.energetika


Garažna hiša, IMOS Ljubljana, objekti B1-B11,Bežigrajski Dvor
- CNS, el.energetika, prezračevanje, hladilna centrala,
- toplotne postaje, požarne centrale, centrale CO,
- DG postaje


GARAŽNA HIŠA HIT, Perla, N.Gorica
- CNS, klima naprave, prezračevanje, požarne
- centrale, centrale CO, elektroenergetske postaje, črpališča


KRKA,ATB in ampulni obrat
- CNS za klima naprave


KRKA, Novo mesto
- vodenje hladilnega postroja CHS


KRKA, Novo mesto
- vodenje hladilnega postroja, priključek na CHS

KRKA, Ljutomer
- CNS, klima naprave


BTC Shopping center, Ljubljana,1990
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroforne postaje
- klimatizacija, toplotne postaje, telekomunikacije
- požarne naprave


BTC Shopping center, Ljubljana, 1995
- CNS kompleksa, toplotne postaje, klima naprave
- transf.postaje, DG postaje, tel.centrale


PALACE hotel Portorož
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroforne postaje,
- toplotne postaje, klimatizacija, telekomunikacije,
- požarne naprave


Narodna galerija Ljubljana
- CNS, elektroenergetske postaje, hidroenergetske postaje
- toplotne postaje, klimatizacija

Narodna galerija Ljubljana, povezovalni trakt
- CNS, elektroenergetske postaje, hladilna centrala
- klimatizacija


Glasbeni center, Moskva
- CNS, klimatizacija, toplotna postaja, hladilna postaja


S - TRADE , Ljubljana
- CNS, nadzor bencinskih rezervoarjev Ortnek


IMOS Ljubljana ,objekt A1A2, Bežigrajski Dvor
- CNS, 42 klima naprav, hladilna centrala, sprinkler
- postaja, integrirani komunikacijski sistem (IKS)
- požarne centrale, centrale CO, el.energetika


IMOS Ljubljana, objekti B1-B11, Bežigrajski Dvor
- CNS, el.energetika, klima naprave, prezračevanje
- hladilna centrala, toplotne postaje, hidroforne postaje,
- dvigala, požarne centrale, centrale CO, DG postaje


IMOS Ljubljana, objekti Komenskega, 28-36
- CNS, el.energetika, klima naprave, prezračevanje
- hladilna centrala, toplotne postaje, hidroforne postaje,
- dvigala, požarne centrale, centrale CO, DG postaje


Poslovni objekt E, Masarykova, Ljubljana
- CNS, el.energetika, prezračevanje, črpališča, toplotne
- postaje, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt D1, Masarykova, Ljubljana
- CNS, el.energetika, prezračevanje, črpališča, toplotne
- postaje, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt D2, Masarykova, Ljubljana
- CNS, el.energetika, prezračevanje, črpališča, toplotne
- postaje, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt ROTONDA, Dunajska c., Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, črpališča, toplotne
- postaje, hladilne centrale, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt TIVOLI CENTER, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, črpališča, toplotne postaje
- hladilne centrale, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt MOBITEL, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, črpališča, toplotne postaje
- hladilne centrale, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt MOBITEL(Sonček), Vojkova, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, črpališča, toplotne postaje
- hladilne centrale, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt MID, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, črpališča, toplotne postaje
- hladilne centrale, požarne centrale, centrale CO


Poslovni objekt MORS, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, hladilna centrala


Študentski dom, Potočnikova, Ljubljana
- CNS, el.energetika, klimatizacija, hladilna centrala
- razsvetljava


ISKRAINVEST, 10 kV stikališče
- CNS, vodenje 10 kV stikališča
- povezava na GSM sistem, zaščita, meritev el.energije


ISKRAINVEST, TP1, Iskra Labore Kranj
- CNS, vodenje 20 kV TP1, povezava na
- GSM sistem


ISKRAINVEST, TP2, Iskra Labore Kranj
- CNS, vodenje 20 kV TP2, povezava na
- GSM sistem


ISKRAINVEST, TP3, Iskra Labore Kranj
- CNS, vodenje 20 kV TP3, povezava na
- GSM sistem


Ljubljanski grad, energetski objekt
- CNS, hladilna centrala, plinska kotlarna


Ljubljanski grad, objekt D, E1, E3
- CNS, hladilna centrala, klima naprave


Ljubljanski grad, objekt G, H3, F
- CNS, klima naprave


Državni zbor RS, velika dvorana
- CNS, klima naprava, hladilna centrala


MEDITRADE, Ljubljana, diagnostični center
- CNS, klima naprave, toplotna postaja


CITY Maribor - sever
- CNS, 10 klima naprav, hladilna centrala, plinska kotlarna
- dvigala, el.omare, DG + TP postaja
- požarne lopute, razsvetljava, tekoče stopnice


CITY Maribor - jug
- CNS, 6 klima naprav, hladilna centrala, plinska kotlarna
- dvigala, el.omare, DG + TP postaja,
- požarne lopute, razsvetljava, zračne zavese
- el.števcu (meritev el.energfije)


INTERRA objekt A (LUZ)
- CNS, klima naprave, hladilna centrala, el.omare,
- DG+TP


Pravna fakulteta
- CNS, klima naprave, hladilna centrala, el.omare, DG+TP


MEGA/MULTI kino, Ljubljana
- CNS, klima naprave, hladilna centrala
- toplotna postaja, el.omare, DG+TP


EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, toplotne
- postaje, prezračevanje, klimatizacija


TELEKOM, TC Moste, Ljubljana
- CNS, klima naprava, toplotna postaja, prezračevanje


SAVA TIRES, Kranj
- CNS, klima naprava, prezračevanje, čistilnica smradu


TERME BANOVCI
- CNS, bazenska tehnologija


Občina Jesenice
- mikroproc.vodenje vodnih efektov na Čufarjevem trgu


KRKA zdravilišča, Dolenjske Toplice
- bazenska tehnologija


Plinska postaja APEGAS, Sežana
- CNS, tehnologija plinske postaje


Trg.center E.LECLERC Rudnik, Ljubljana
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, toplotne
- postaje, prezračevanje, klimatizacija


Trg.center INTERMARKET Brežice
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, toplotne
- postaje, prezračevanje, klimatizacija


Trg.center MERCATOR Ravne
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, toplotne
- postaje, prezračevanje, klimatizacija


Dom ostarelih Moravci
- CNS, klima naprave, hladilna postaja, kotlovnica
- prezračevanje, klimatizacija


HOPING parna kotlovnica, LEK Lendava
- CNS, tehnologija parne kotlovnic, razsvetljava, moč
- prezračevanje, ozemljitve, strelovod


HOPING parna kotlovnica, ETRA33, Ljubljana
- CNS, tehnologija parne kotlovnic, razsvetljava, moč
- prezračevanje, ozemljitve, strelovod


METREL poslovno-proizvodni, Objekt Horjul
- CNS, klima naprave, toplotna postaja


Šola Vita Kraigherja Ljubljana
- CNS, klima naprave, toplotna postaja


Stanov.naselje Trzin T-3
- CNS, dvigala, požar, el.omare

.

Share

Ta spletna stran uporablja za svoje delovanje spletne piškotke. Več o nas in piškotkih tukaj.

  Se strinjate?
EU Cookie Directive Module Information