Share

NN in SN kompenzacija jalove energije


Sanacija havarij v postrojih


Investitor in postroj


Železarna Jesenice, Jeklarna 2
- thyristorsko krmiljena dušilka
- SN kompenz. 40 Mvar,11 kV
- SN kompenz. 35 Mvar,35 kV
- SN kompenz. 15 Mvar,35 kV
- simulacije prehodnih pojavov
- filterske dušilke


RUŽV, Žirovski vrh
- SN kompenz. 3 x 2.4 Mvar, 6 kV
- avtomatska regulacija jalove energije


IMP "Livar", Ivančna Gorica
- SN kompenz.0.6 Mvar, 20 kV
- filterske dušilke


Tov.kemičnih izdelkov, Hrastnik
- SN kompenz. 1,2 Mvar, 35 kV
- udarne dušilke


Rudnik Zagorje
- SN kompenz. 2 x 0.9 Mvar, 6 kV
- avtomatska regulacija jalove energije
- udarne dušilke


Valjarna, Banja Luka
- SN kompenz. 3 x 2.4 Mvar, 20 kV
- reševanje havarij v SN postroju
- simulacije prehodnih pojavov v postroju
- dinamične meritve prehodnih pojavov in
- VHK v postroju
- filterske dušilke 10, 20, 40 mH , 20 kV


Sava, Kranj
- zagonske dušilke 25 mH, 6 kV
- udarne dušilke 0.3 mH , 6 kV


Elektrobosna, Jajce
- reševanje havarij v SN postroju
- SN kompenz. 8 Mvar, 35 kV
- SN kompenz. 5.4 Mvar, 35 kV
- udarne dušilke 5 mH , 35 kV
- simulacije prehodnih pojavov
- dinamične meritve prehodnih pojavov in VHK


YULON, Ljubljana
- MTK filter 10 kV
- SN kompenz. 3 x 0.6 Mvar, 6 kV
- avtomatska regul.jalove moči
- udarne dušilke za motorje 550 kW
- sesalni filtri za 3.in 5.harmonik


Tov.dušika, Ruše
- reševanje havarij v SN postroju
- analiza poškodb udarnih dušilk 20 kV


INA Rafinerija, Rijeka
- SN kompenz. 2 x 0.5 Mvar, 6 kV
- avtomatska regul.jalove moči
- udarne dušilke 6 kV


Paloma, Sladki vrh
- SN kompenz. 3x2.4 Mvar, 10 kV


Scientific Centre, IRAQ
-NN kompenz. 0.8 Mvar, 0.4 kV


Center za vesoljske raziskave, SSSR
- NN kompenz. 0.4 Mvar, 0.4 kV


Kulturni dom Ivana Cankarja, Ljubljana
- NN kompenz. 0.4 Mvar, 0.4 kV
- NN kompenz. 0.6 Mvar, 0.4 kV
- NN kompenz. 0.8 Mvar, 0.4 kV


LB, Mestna hranilnica
- NN kompenz. 0.06 Mvar , 0.4 kV + MTK filter


Avtomontaža, Ljubljana
- NN kompenz. 460 kvar , o.4 kV


RTV Ljubljana
- fiksne kompenz. 4 x 60 kvar


Medicinska fakulteta, Ljubljana
- sanacija NN kompenz. 800 kvar


TISKARNA, Ljubljana
- sanacija NN kompenz. 400 kvar


PTT Ljubljana
- sanacija NN komp. 150 kvar


KLINIČNI CENTER, Ljubljana
- fiksne kompenzacije. 4x30 kvar


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Pediatrična klinika
- NN kompenzacija 137 kvar


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Infekcijska klinika
- NN kompenzacija 215 kvar


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Poliklinika
- NN kompenzacija 215 kvar


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Nevrološka klinika
- NN kompenzacija 2x285 kvar


LJUBLJANSKI GRAD
- NN kompenzacija 285 kvar


Transformatorske in DG postaje
RTP - ji
UPS sistemi

Toplarna Šiška
- 110 kV kablovod
- 110 kV postroj SF6 izvedbe


Bolnišnica, Celje
- TP1 3x1000 kVA, 10/0.4 KV
- DG 325 kVA
- TP2 2x1000 kVA, 10/0.4 kV


Cankarjev dom, Ljubljana
- TP 4x1250, 10/0.4 kV
- DG 2x 850 kVA


IRAQ, KOL-3
- TS1 5x1000 kVA, 11/0.4 kV
- DG1 1x 140 kVA
- TS2 4x1000 kVA, 11/0.4 kV
- DG2 1x250 kVA


IRAQ, Iskandarya
- TS 4x1000 kVA, 11/0.4 kV


ČGP Delo
- Hladilna centrala


Institut vesoljnih raziskav, SSSR
- TP 1x1000 kVA, 10/0.4 kV


Mlekarna Celje
- TP 3x1000 kVA, 10/0.4 kV


IRAQ, KOL6/P
- TS1 2x4000 kVA, 33/6 kV
- TS2 2x1000 kVA, 6/0.4 kV
- DG 1x250 kVA
- 11 kV kabelski razvod
- 0.4 kV kabelski razvod


IRAQ, Scientific centre
- TS 2x1000 kVA, 11/0.4 kV
- DG 1x250 kVA


ALŽIR, Frenda
- TS 2x1000 kVA, 33/0.4 kV
- DG 1x250 kVA
- Razdelilna postaja 33 kV
- 33 kV kabelski dovod


ALŽIR, El Bayadh
- TS 2x1000 kVA, 33/0.4 kV
- DG 1x250 kVA
- Razdelilna postaja 33 kV
- 33 kV kabelski dovod


ALŽIR, Bousada
- TS 2x1000 kVA, 33/0.4 kV
- DG 1x250 kVA
- Razdelilna postaja 33 kV
- 33 kV kabelski dovod


IRAQ, P-201
- TS 2x1000 kVA, 6/0.4 kV
- DG 1x140 kVA, 0.4 kV
- zunanji kabel.razvod 6 kV
- zunanji kabel.razvod 0.4 kV
- TS1-TS6 VN del 11 kV


IRAQ, KOL-7
- TS1-11,11x(2x1000 kVA, 11/0.4 kV)
- DG1-3, 3x(1x325 kVA)
- 0.4 kV kabelski razvod
- 11 kV kabelski razvod
- razdelina postaja 11 kV
- DG 3x10 MVA , 11 kV


Muzej ljudske revolucije, Ljubljana
- TP 1x630 kVA, 10/0.4 kV
- DG 1x100 kVA


Rudnik urana Žirovski vrh
- RTP1 20/6 kV (PID)
- TPIII 1x630, 6/0.4 kV


UKC, Poliklinika
- TP 2x400 kVA, 10/0.4 kV


UKC,Bolnišnica dr. Petra Deržaja
- TP+DG, 2x400 kVA, 10/0.4 kV


KRKA Novo mesto
- računalniška analiza kratkih stikov v TP


TIM Laško
- TP 2x1000 kVA, 10/0.4 kV


Zupančičeva jama, Ljubljana
- DG 140 kVA


HIT Nova Gorica
- TP 2x630 kVA, 10/0.4 kV
- DG 1x250 kVA


Mlekarna Ljubljana
- TP 3x1000 kVA, 10/0.4 kV
- DG 2x410 kVA
- 10 kV kabelski dovod


Moderna galerija, Ljubljana
- TP 2x630 kVA, 10/0.4 kV
- DG 100 kVA


Sanatorij Nebug, SSSR
- TP 4x1000 kVA, 10/0.4 kV
- DG 2x560 kVA


Črpališče Nebug, SSSR
- TP 2x1000 kVA, 10/0.4 kV


BTC Shopping center , Ljubljana
- TP 2x1000 kVA, 10/0.4 kV
- DG 170 kVA
- 10 kV kabelski dovod


Stanovanjski kompleks CO5, Ljubljana
- DG 165 kVA
- TP 2x630 kVA, 10/0.4 kV


Ljubljanski grad 1991
- TP 2x1000 kVA, 10 kV
- DG 210 kVA


Ljubljanski grad, energetski objekt 1996
- TP 2x1000 kVA, 10 kV
- DG 250 kVA


Narodna galerija, Ljubljana
- TP 2x630 kVA, 10/0.4 kV


Narodna galerija, Ljubljana, povezovalni trakt
- DG postaja 150 kVA


Apegas, Plinska postaja Sežana
- DG 1x40 kVA


Ljubljanska banka, Trg Republike 2
- TP3 , 5x1000 kVA , 10 kV
- TP prizidek 2x1000 kVA, 10 kV


Ljubljanska banka, Strunjan, Rekreacijsko učni center
- TP , 1x400 kVA , 20/10-0.4 kV


Mestna vrtnarija Tivoli , Ljubljana
- TP 250 kVA , 10 kV


KLINIČNI CENTER, Ljubljana, TP Zaloška 7
- predelava NN dela , TP 7x1000 kVA


KLINIČNI CENTER, Ljubljana, TP Zaloška 7
- DG 2000 kVA, kontejnerske izvedbe


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Pediatrična klinika
- transf.postaja 1 x 400 kVA
- DG 200 kVA


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Infekcijska klinika
- transf.postaja 2 x 400 kVA
- DG 200 kVA

KLINIČNI CENTER Ljubljana, TP Zaloška 2
- transf.postaja 2 x 400 kVA
- DG 250 kVA


KLINIČNI CENTER Ljubljana, TP Zaloška 7
- energetska zaščitna stikala
- napajanje hladilnih strojev


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Poliklinika
- transf.postaja 2 x 400 kVA


KLINIČNI CENTER Ljubljana, Nevrološka klinika
- transf.postaja 2 x 1000 kVA
- DG 300 kVA, UPS 60 kVA


BEŽIGRAJSKI DVOR, stanov.del
- transf.postaja 2 x 630 kVA


BEŽIGRAJSKI DVOR A1A2, poslovni del
- transf.postaja 2 x 1000 kVA


PORSCHE International
- TP, 2x1000 kVA , 10/0.4 kVA


MAN servis Ljubljana
- TP, 1x630 kVA , 10/0.4 kVA


IN.CO, stan. naselje T-3 Trzin
- dovod in meritev el.energije
- TP postaja 1x630 kVA


D&K arhitekti, stan. naselje Brvace
- dovod in meritev el.energije
- TP postaja 1x630 kVA


Mestna občina Ljubljana, območje urejenja MS1/2, MR1/1
- SN dovod, NN razvodi
- TP postaja
- javna razsvetljava


MEGA/MULTI kino Ljubljana (IZTR)
- transf.postaja 2 x 630 kVA
- DG 450 kVA


Poslovni objekt ROTONDA, Dunajska c., Ljubljana
- transf.postaja 2 x 1000 kVA


Poslovni objekt MID, Tržaška c., Ljubljana
- transf.postaja 1 x 630 kVA
- DG 100 kVA


Poslovni objekt Tivoli center, Ljubljana
- transf.postaja 1 x 630 kVA
- DG 189 kVA


KRKA zdravilišča, bazenski kompleks
- transf.postaja 2 x 630 kVA
- DG 100 kVA


Poslovni objekt MOBITEL, Brnčičeva c., Ljubljana
- transf.postaja 2 x 1600 kVA
- DG 2 x 1.100 kVA, UPS 6 x 200 kVA


Poslovni objekt MOBITEL (Sonček), Vojkova ul., Ljubljana
- transf.postaja 2 x 630 kVA
- DG 560 kVA, UPS 3 x 100 kVA


EE engineering I,II, III faza, tovarna cigaret, Kijev
- tranformastorska postaja 5 x 1000 kVA
- 2xDG postaja 250 kVA


Trg. center E.LECLERC, Rudnik
- transf. 2x1600 kVA, DG 1800 kVA, UPS 30 kVA
- NN komp. 640 kvar


Trg. center INTERMARKET, Brežice
- transf. 2x630 kVA, DG 100 kVA, UPS 30 kVA
- NN komp. 2x210 kvar


Trg. center RUTAR, Maribor
- transf. 2x630 kVA, DG 200 kVA,
- NN komp. 2x285 kvar


Trg. center MERCATOR, Ravne
- DG 60 kVA, UPS 10 kVA


TELEKOM Slovenije, Cigaletova 10
- UPS 3x60 kVA, AKU baterije, UPS razvod
- izenačitve potenciala,


GSM bazne postaje WWI
- NN dovodi

.

Share

Ta spletna stran uporablja za svoje delovanje spletne piškotke. Več o nas in piškotkih tukaj.

  Se strinjate?
EU Cookie Directive Module Information